Uchwała Nr XIII/151/2008 w sprawie przyjecia darowizny nieruchomości pod budowę drogi w Pyrzowicach


Uchwała Nr XIII / 151 /2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 lutego 2008 roku

-------------------------------------

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości pod budowę drogi w Pyrzowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice k.m. 1 d. 3 oznaczonych następującymi działkami:

- nr 111/24 o powierzchni 0,0205 ha pochodzącą z podziału działek nr 111/3 i 111/4 zapisanych w księdze wieczystej nr 25774

- nr 112/18 o powierzchni 0,0307 ha pochodzącą z podziału działki nr 112/3 zapisanej w księdze wieczystej nr 31958,


z przeznaczeniem pod budowę drogi.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 10:20:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie