Uchwala Nr XVI/194/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XVI/194/2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 3 czerwca 2008 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 98 lit. "b" w związku z art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rada Gminy O ż a r o w i c e

uchwala

§ 1

Wobec niemożności racjonalnego zagospodarowania niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Celiny, a stanowiących własność Gminy Ożarowice o łącznej powierzchni 1,1536 ha oznaczonych jako działki :

· nr 76/3 o pow. 0,1056 ha zapisana w KW nr 73646

nr 76/4 o pow. 0,1187 ha zapisana w KW nr 57085

nr 82/12 o pow. 0,0098 ha zapisana w KW nr 40275

nr 82/13 o pow. 0,1217 ha zapisana w KW nr 40275

nr 82/14 o pow. 0,1217 ha zapisana w KW nr 40275

nr 82/15 o pow. 0,0254 ha zapisana w KW nr 40275

nr 82/16 o pow. 0,2984 ha zapisana w KW nr 40275

nr 83/5 o pow. 0,0071 ha zapisana w KW nr 57085

nr 83/6 o pow. 0,1837 ha zapisana w KW nr 57085

nr 83/7 o pow. 0,0196 ha zapisana w KW nr 57085

nr 83/8 o pow. 0,1419 ha zapisana w KW nr 57085

oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych, a to :

· nr 82/4 o pow. 0,0055 ha zapisanej w KW nr 73581

nr 82/5 o pow. 0,1341 ha zapisanej w KW nr 73581

nr 82/6 o pow. 0,0139 ha zapisanej w KW nr 73581

nr 82/7 o pow. 0,1457 ha zapisanej w KW nr 73581

stanowiących własność Franciszka i Ireny Dyszy

· nr 82/8 o pow. 0,0060 ha zapisanej w KW nr 42608

nr 82/9 o pow. 0,1463 ha zapisanej w KW nr 42608

nr 82/10 o pow. 0,0152 ha zapisanej w KW nr 42608

nr 82/11 o pow. 0,1672 ha zapisanej w KW nr 42608

stanowiącej własność Zdzisława i Małgorzaty Hetmańczyków

· nr 83/4 o pow. 0,3470 ha brak KW

stanowiącej własność Małgorzaty i Piotra Chłodnickich

wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na dokonanie zamiany tych nieruchomości .

§ 2

Zobowiązać Wójta Gminy do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych opisane w § 1 niniejszej uchwały umożliwi gminie opracowanie docelowej koncepcji realizacji na zamienionych nieruchomościach inwestycji celu publicznego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 10:26:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie