Uchwala Nr XVI/199/2008 w sprawie przyjęcia plany pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 roku


Uchwała Nr XVI/199/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku.

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy Ożarowice

Uchwala:

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008 roku :

  1. ocena stanu i sposobu wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2008 roku, w tym głównie przestrzegania zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości (oceny dokonuje się na podstawie informacji Wójta Gminy).
  2. Zapoznanie się z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.
  3. Zapoznanie się z realizacją wdrażania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice.
  4. Ocena załatwiania zapytań i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.
  5. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  6. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2009 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 10:27:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie