Uchwala Nr XVIII/236/2008 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej


Uchwała Nr XVIII/ 236 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Powołać doraźną Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia aktualizacji danych inwentaryzacyjnych nieruchomości na obszarze Gminy Ożarowice w składzie :

1. Pan Krystian MUSIK - Przewodniczący Komisji

2. Pan Ryszard GUBAŁA - Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Aurelia GNACIK - Członek Komisji

4. Pani Barbara DRZYZGA - Członek Komisji

5. Pan Paweł SKOP - Członek Komisji

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XX/210/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2008 13:34:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie