Uchwała Nr XIV/169/2008 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XIV/169/2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0.4213 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek będących własnością Gminy Ożarowice oznaczonych następującymi działkami :

- nr 3213 k. m. 12 pow 0.2647 ha - KW - 32584

- nr 3231 k. m. 12 pow. 0.1566 ha - KW - 32584

za nieruchomości gruntowe będące własnością Spółki Przymusowej Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek o łącznej powierzchni 0.5789 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek oznaczonych następującymi działkami :

- nr 3176/8 k.m. 11 pow. 0.1600 ha

- nr 3181/37 k.m. 11 pow. 0.2332 ha

- nr 3629/3 k.m. 14 pow. 0.1857 ha

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, obejmujących budowę dróg gminnych.

§ 2

Dopłatę w wysokości 15.158 zł netto plus należny podatek VAT, wynikającą z treści operatu szacunkowego, dokona Gmina Ożarowice.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy Ożarowice do pokrycia kosztów związanych z zamianą wyżej wymienionych nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2008 10:09:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie