Uchwała Nr XVIII/225/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Uchwała Nr XVIII / 225 / 2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,2434 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Ożarowice, k. m. 1 d. 2 oznaczoną jako działka nr 426/5 oraz o powierzchni 0,1358 ha położonej w obrębie ewidencyjnym k. m. 2 d. 3 oznaczonej jako działka nr 459/18 zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 14986,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2008 11:30:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie