Uchwała Nr XVI/193/2008


Uchwała Nr XVI/193/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Zendku k.m. 11 oznaczonej działką nr 3176/8 o powierzchni 0,1600 ha stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice za nieruchomości gruntowe położone w Zendku k.m. 13 obejmujące działki o nr 3305/4 i 3305/6 o łącznej powierzchni 0,0775 ha zapisane w księdze wieczystej nr 40159 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem na drogi gminne.

§ 2

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z zamianą nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2008 11:30:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie