Uchwała Nr XVI/195/2008 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr XVI/195/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji

w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (jedn. tekst 2007 rok Nr 43 poz. 277 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

W celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców przeznacza się środki finansowe z budżetu Gminy Ożarowice na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy policji za czas pełnienia służby na obszarze Gminy Ożarowice w wymiarze przekraczającym 40 godzinny tydzień służby.

§ 2

Środki finansowe w kwocie nie przekraczającej 3.536 zł na zadania o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu gminy na 2008 rok.

§ 3

Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych i zasady ich rozliczania określi zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Ożarowice a Komendą Powiatową Policji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 10:28:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie