Uchwała Nr XVII/216/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVII/216/2008

Rady Gminy Ożarowie

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.),

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Ożarowice w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze - 5.900 zł

- dodatek funkcyjny - 1.900 zł

- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 3.120 zł,

- ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑01‑2002 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
email: admin@finn.pl
, w dniu:  01‑01‑2002 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2009 09:39:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie