Uchwała Nr XX/244/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksowką


Uchwała Nr XX / 244 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych

do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego

taksówką.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007r. Nr 125 , poz. 874 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Ustala się dla terenu Gminy Ożarowice limit przeznaczonych do wydania w roku 2009 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w liczbie 3 licencji.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVIII/324/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑01‑2009 15:23:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑01‑2009 15:23:42
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2009 15:27:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie