Uchwała Nr XVII/211/2008 w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XVII/ 211 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Aprobuje się wolę dokonania zamiany części nieruchomości położonej w sołectwie Pyrzowice oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 174/10 ujawnionej w KW 40279 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach i stanowiącej własność Gminy Ożarowice, na nieruchomość stanowiącą własność Państwa Ewy i Zbigniewa FURTAK oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 138/1 o pow. 0,2188 ha położonej w sołectwie Pyrzowice ujawnionej w KW 40915 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, po uprzednim przeprowadzeniu podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarowice i wydzieleniu z niej działki ewidencyjnej, która odpowiadać będzie powierzchni działki nr 138/1 ujawnionej w KW 40915.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 13:12:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie