Uchwała Nr XXI/260/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/219/2008 Rady Gminy Ożarowice w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie G...


Uchwała Nr XXI / 260 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/219/2008 Rady Gminy Ożarowice

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw

i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje ;

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr XVIII/219/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 13:13:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 13:13:57
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 13:16:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie