Uchwała Nr XV/175/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarowice do Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej


Uchwała Nr XV / 175 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarowice do Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Ożarowice porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w zakresie podjęcia współpracy w ramach Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 10:51:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie