Uchwała Nr XVI/189/2008 w sprawie uchylenia uchwaly Nr X/107/2007 Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr XVI/189/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/107/2007 Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr X/107/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 09:58:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie