Uchwała Nr XX/246/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/80/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia


Uchwała Nr XX/246/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/80/2007Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Traci moc Uchwała Nr VII/80/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, wobec wcześniejszej spłaty kredytu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z wcześniejszą spłatą kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" wygasło poręczenie, będące zabezpieczenie spłaty wyżej wymienionego kredytu.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 10:47:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 10:47:08
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 10:51:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie