Uchwała Nr XX/247/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia


Uchwała Nr XX/247/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na poręczenie przez Wójta Gminy Ożarowice pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. , w której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 - etap IV" do kwoty 50.000 zł.

§ 2

Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2011 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 10:57:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 10:57:59
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 11:00:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie