Uchwała Nr XIII/152/2008 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej


Uchwała Nr XIII/ 152 /2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 1 lutego 2008 roku

-------------------------------

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek k.m. 13 oznaczonych następującymi działkami:

- nr 3307/6 o powierzchni 0,0129 ha

- nr 3307/9 o powierzchni 0,0101 ha

pochodzących z podziału działki nr 3307/2 zapisanej w księdze wieczystej nr

55961,

- nr 3306/3 o powierzchni 0,0082 ha

- nr 3306/6 o powierzchni 0,0090 ha

pochodzących z podziału działki nr 3306 zapisanej w księdze wieczystej nr 55961,

z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w sołectwie Zendek.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 10:22:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie