Uchwała Nr XVI/190/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr XVI/190/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarowice zapisanej w księdze wieczystej nr 65014 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, oznaczonej numerem działki 499/38 k.m. 1 d. 5 obręb ewidencyjny Pyrzowice o powierzchni 7,6211 ha.

§ 2

Nieruchomość określona w § 1 uchwały zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) a cenę wywoławczą przyjąć w wysokości 15.000.000 zł, która nie jest niższa niż jej wartość rynkowa określona operatem szacunkowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 10:00:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie