Uchwała Nr XVI/198/2008 w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok


Uchwała Nr XVI/198/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165, pkt. 4, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/144/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Dokonać zmian w wydatkach pomiędzy paragrafami w ramach zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Dział

rozdział

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000

1.000

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.000

1.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1). Ochrona przyrody i roślin:

- nagrody w organizowanych konkursach ekologicznych

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1). Ochrona przyrody i roślin:

- nagrody rzeczowe za udział w konkursie ekologicznym

1.000

1.000

1.000

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmianę wprowadza się w związku z ogłoszeniem konkursu ekologicznego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 10:24:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie