Uchwała Nr XV/181/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomosci pod budowę drogi gminnej


Uchwała Nr XV / 181 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości pod budowę

drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Celiny k.m. 3 oznaczonej działką nr 91/1 o powierzchni 0,0386 ha pochodzącą z podziału działki nr 91 zapisanej w księdze wieczystej nr 34872 z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w sołectwie Celiny.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 11:04:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie