Uchwała Nr XIV/167/2008 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej


Uchwała Nr XIV/ 167 /2008

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości pod budowę drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zendek k.m. 15 oznaczonych następującymi działkami:

- nr 3784/2 o powierzchni 0,0164 ha pochodzącą z podziału działki nr 3784 zapisanej
w księdze wieczystej nr 31145,

- nr 3785/4 o powierzchni 0,0091 ha pochodzącą z podziału działki nr 3785/1

zapisanej w księdze wieczystej nr 31145,

z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w sołectwie Zendek.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2008 10:03:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie