Uchwała Nr IV/39/2003 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych


Uchwała Nr IV/39/2003
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) - Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§1.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych z siedzibą i strukturami jak niżej:
1. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach.
2. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Zendku.

§2.

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach należą miejscowości: Tąpkowice, Ossy, Niezdara, Pyrzowice, Celiny oraz Ożarowice - ulice: Kościuszki, Łąkowa, Ogrodowa, Staszica, Towarowa, Wrzosowa, Zawodą.

§3.

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Zendku należą miejscowości: Zendek, Ożarowice - ulice: Dworcowa, Jagodowa, Niwy, Boczna, Oparowa, Podłączna, Poprzeczna, Przysieki, Sosnowa, Stawowa, Szczotki, Szkolna, Tarnogórska, Topolowa, Waryńskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Zubrza.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Piernikarz

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2003 16:03:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie