Uchwała Nr VIII/79/2003 w sprawie powolania Gminnego Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów zgłoszonych do wyboru ławnikow w sądach powszechnych


Uchwała Nr VIII/ 79 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie : powołania Gminnego Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów

zgłoszonych do wyboru ławników w sądach powszechnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Powołać Gminny Zespół do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych w wyborach ławników na kadencję 2004 - 2008 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach w następującym składzie :
  1. Krystyna KOSMALA - Przewodniczący Zespołu
  2. Aurelia GNACIK - Członek Zespołu
  3. Marian CZERNIKARZ - Członek Zespołu
  4. Józef PIERNIKARZ - Członek Zespołu

2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 14:10:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie