Uchwała Nr XI/114/2003 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę parkingu przy drodze krajowej nr 78


Uchwała Nr XI / 114 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 9 grudnia 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę parkingu przy drodze

krajowej nr 78

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543)- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Nabyć pod budowę parkingu niezabudowaną nieruchomość gruntową położo-

ną w obrębie ewidencyjnym Sączów k.m. 6 oznaczoną jako działka nr 961 o po-

wierzchni 0,2066 ha stanowiącą własność Pani Zofii Zbroińskiej zam. Sączów,

ul. Ogrodowa 14, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejono-

wy w Będzinie KW nr 20585 za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 4,50 zł/m²

2. Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieru-

chomości.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 13:04:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie