Uchwała Nr VII/60/2003 w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych


UCHWAŁA Nr VII/ 60 /2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

  1. Zbyć w drodze przetargu publicznego nieograniczonego ustnego niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Ożarowice zapisaną w KW nr 41224, oznaczoną jako działka nr 22/4 o powierzchni 0,1144 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Pyrzowice k.m. 1 d.2 przy ul. Kolejowej.
  2. Ustalić cenę wywoławczą nie niższą niż cena wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2003 14:30:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie