Uchwała Nr VI/49/2003 w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr VI / 49 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 kwietnia 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) orazart.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierp-nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543 - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe

o łącznej powierzchni 33,4420 ha, a mianowicie :

  • działkę nr 499/ 9 k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice o pow. 6,8401 ha
  • działkę nr 499/10 k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice o pow. 3,1109 ha
  • działkę nr 499/11 k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice o pow. 8,5675 ha
  • działkę nr 499/12 k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice o pow. 14,9235 ha

zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 58 807 - za łączną kwotę 532 000 zł ustaloną w wyniku negocjacji.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:39:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie