Uchwała Nr IV/31/200 w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale uzytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiace własność gminy


Uchwała IV/31/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie: zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe ,garaże

i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy

Ożarowice.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001

Nr 142 poz. 1591. z późn. zmianami/

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

 1. Stawkę czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy: zajmowane na
 2. prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 6,00 zł za 1 m² miesięcznie.

 3. Obniżyć o 50 % czynsz za najem lokalu pod działalność weterynaryjną.
 4. Stawkę czynszu za garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy w wysokości nie mniejszej niż 4,00 zł za 1 m² miesięcznie.
 5. Zobowiązać Wójta Gminy do negocjowania stawek czynszu określonych w pkt 1-3
 6. w wysokościach nie mniejszych niż ustalone w treści niniejszej uchwały.

 7. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń
 8. w terminie 7 dni od jej podjęcia.

 9. Traci moc uchwała Nr XXXIII/200/2001 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 14 grudnia 2001r.
 10. w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe ,garaże i pomieszczenia gospodarcze

  stanowiące własność Gminy Ożarowice.

 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 15:06:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie