Uchwała Nr IV/35/2003 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości


Uchwała Nr IV / 35 /2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami

oraz art. 24 ust 1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr. 46 , poz. 543

  • Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

  1. Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny niezabudowanej nieruchomości , położonej

w Tąpkowicach będącej własnością Pani Opary Lili tj. działki 219/8 km. 2 o powierzchni

0.0072 ha obręb ewidencyjny Tąpkowice i ujawnionej w księdze wieczystej nr 61890

na poszerzenie pasa drogowego ulicy Gen. Maczka .

2. Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2003 14:32:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie