Uchwała Nr VII/64/2003 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę placu ćwiczeń i placu manewrowego dla jednostki OSP Pyrzowice ( g.Kłys)


Uchwała Nr VII / 64 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę placu ćwiczeń i placu

manewrowego dla jednostki OSP Pyrzowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) orazart. 6 pkt 7 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.

z 2000 r. Nr 46, poz. 543) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć pod budowę placu ćwiczeń i placu manewrowego dla jednostki OSP Pyrzowi-ce niezabudowaną nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 0,2781 ha tj. działki nr 154/31 o pow. 0,2243 ha oraz nr 154/48 o pow. 0,0538 ha - k.m. 3 d. 2 obręb Pyrzowice - stanowiącą własność Mariana i Mirosławy KŁYS zam. Nowa Wieś, ul. Zawadzkiego 36 zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 47325 - za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 10 000 zł

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomo

ści.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 16:04:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie