Uchwała Nr X/94/2003 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w tarnowskich Górach w sprawie włączenia samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Powiatowy Nr 1 w tarnowskich Górach w strukturę organizacyjną Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego im. dr B.Hagera z siedziba przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr X/ 94 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie : wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach w sprawie włączenia samodzielnego

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Powiatowy Nr 1

w Tarnowskich Górach w strukturę organizacyjną Wielospecja-

listycznego Szpitala Rejonowego im. dr B. Hagera z siedzibą

przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 późn. zmianami),

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach

projekt uchwały w sprawie włączenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Powiatowy Nr 1 w Tarnowskich Górach w strukturę organizacyjną Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego im. dr B. Hagera z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 14:14:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie