Uchwała Nr VIII/78/2003 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości


U c h w a ł a Nr VIII/ 78 /2003

Rady Gminy w Ożarowicach

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

-----------------------------------------

w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) -

Rada Gminy w Ożarowicach

u c h w a l a

-----------------

  1. Wydzierżawić na czas nieokreślony część nieruchomości nr 245/5 k.m. 2 obręb
    Tąpkowice o powierzchni 2 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 56041 stano-

wiącej własność Gminy Ożarowice na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.

Obszar w Katowiach pod posadowienie szafy ONU, w związku z realizacją

zadań statutowych TPSA.

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego z wymienionej w pkt 1 powierzchni nieruchomo-
  2. ści ustalona zostanie na zasadach odrębnych negocjacji.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 14:12:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie