Uchwała Nr IX/90/2003 w sprawie powolania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach


Uchwała Nr IX/ 90 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 października 2003 roku.

w sprawie : powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami) , w związku z art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. "b" i ust. 1 pkt 2 lit. "a" i "b" oraz art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z poźn. zmianami ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Ustalić 5- osobowy skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach

2. Powołać w skład Rady Społecznej :

na Przewodniczącego :

Grzegorza CZAPLĘ - Wójta Gminy Ożarowice

na członków :

1. Lucynę MUCHA - Przedstawiciela Wojewody Śląskiego

2. Krystiana MUSIKA

3. Józefa PIERNIKARZA

4. Henryka SZYDŁO

2. Ustalić pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 18.11.2003 roku

w SP ZOZ w Tąpkowicach.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑10‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  20‑10‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2003 14:19:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie