Uchwała Nr VIII/72/2003 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do samodzielnego zaciagania zobowiązań


Uchwała Nr VIII/72/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 113, 114 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Upoważnić Wójta Gminy Ożarowice do samodzielnego zaciągania w 2003 roku w imieniu Gminy zobowiązań do łącznej kwoty 1 500 000 zł.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 1, pokryte będzie ze środków budżetu gminy.

3. Suma spłat rat zobowiązania wymienionego w punkcie 1 nie może w roku budżetowym przekroczyć 15 % planowanych rocznych dochodów gminy.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 15:43:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie