Uchwała Nr V/40/2003 w sprawie przekazania budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach ul. Wolnosci 46


Uchwała Nr V/ 40/2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 lutego 2003 roku.

w sprawie : przekazania budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach ul. Wolności 46.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Wyrazić wolę przekazania budynku wraz z wyposażeniem i terenem przyległym po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach ul. Wolności 46 podmiotowi spełniającemu warunki formalne i merytoryczne do prowadzenia szkoły podstawowej niepublicznej na warunkach i zasadach przewidzianych przepisami prawa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2003 16:26:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie