Uchwała Nr IX/89/2003 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Uchwała Nr IX/89/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 października 2003 r.

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Ożarowice liczby przeznaczonych

do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego

taksówką.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r./,w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 z 2001r., poz. 1371 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Ustala się dla terenu Gminy Ożarowice limit przeznaczonych do wydania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w liczbie 10 sztuk .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑10‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  20‑10‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2003 14:18:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie