Uchwała Nr VIII/77/2003 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości


U c h w a ł a Nr VIII/ 77 /2003

Rady Gminy w Ożarowicach

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

------------------------------------------

w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543) -

Rada Gminy w Ożarowicach

u c h w a l a

------------------

  1. Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej
  2. w Niezdarze stanowiącej działkę nr 112/19 k.m. 1 o powierzchni 0,0470 ha

    zapisanej w księdze wieczystej nr 9353 od Agencji Nieruchomości Rolnych

    Oddział Terenowy w Opolu, z przeznaczeniem na cele infrastruktury komu-

    nalnej.

  3. Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z przyjęciem darowizny.
  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 14:15:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie