Uchwała Nr XI/113/2003 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remonty i wyposażenie szkół i świetlic szkolnych w Ramach Programu Aktywizacji obszarów Wiejskich - Edukacja


Uchwała Nr XI/ 113 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 9 grudnia 2003 roku.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remonty i wyposażenie szkół

i świetlic szkolnych w Ramach Programu Aktywizacji Obszarów

Wiejskich - Edukacja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-nych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Zabezpieczyć w budżecie gminy na rok 2004 środki finansowe na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z docelowym ich przeznaczeniem na remonty oraz wyposażenie szkół i świetlic szkolnych w następujących kwotach :

- Gimnazjum w Ożarowicach - 81.171 zł

- Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach - 52.973 zł

- Szkoła Podstawowa w Zendku - 37.744 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 13:07:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie