Uchwała Nr VI/45/2003 w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Ożarowice przy udziale środków z programu SAPARD


Uchwała Nr VI/ 45 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 kwietnia 2003 roku.

w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę

Ożarowice przy udziale środków z programu SAPARD.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 oraz art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.110 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1014 z późn. zmianami ) - na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

  1. Przystąpić do realizacji inwestycji pn. "Zmiana przeznaczenia budynku zlewni mleka na hydroforownię, przyłączenie studni głębinowej S-1 do gminnej sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do ww. obiektów w Tąpkowicach na działkach 245/2.245/3, 245/6 oraz 383 Gmina Ożarowice Województwo Śląskie Polska"
  2. Inwestycja jest finansowana w Gminie Ożarowice przy współudziale środków z programu SAPARD uwzględniając jej koszty rzeczywiste tj. po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót :

- koszt całkowity zadania 207 575,15 zł + 14 530,26 zł (VAT) = 222 105,41 zł

  • środki z budżetu gminy 111 274,82 zł
  • środki z programu SAPARD 110 830,59 zł

§ 2.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:29:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie