Uchwała Nr VIII/71/2003 w sprawie ustalenia rodzaju zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania srodków na dofinansowanie hali sportowej w Ożarowicach


Uchwała Nr VIII/71/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia rodzaju zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

  1. Wyraża zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ożarowicach" do kwoty 923 tys. zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" Gminy Ożarowice na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.
  2. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 15:40:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie