Uchwała Nr XII/118/2003 w sprawie uchwalenia u przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok


Uchwała Nr XII/118/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4, 5 i 6, art. 403, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 / po rozpatrzeniu projektu przedstawionego przez Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

  1. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w kwocie 20.000 zł

- wydatki w kwocie 21.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/118/2003

z dnia 30 grudnia 2003r.

Rady Gminy Ożarowice

Zestawienie planu przychodów

i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki

wodnej na 2004 rok.

Dz. 900 rozdz. 90011

§

Nazwa

Plan w zł.

069

Stan środków na początku roku

Przychody

Wpływy z różnych opłat

1.000,-

20.000,-

20.000,-

Razem środki dyspozycyjne

21.000,-

4210

Wydatki ogółem

Ochrona przyrody

Zakup materiałów i wyposażenia

21.000,-

21.000,-

11.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,-

Stan środków na koniec roku

-Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 09:33:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie