Uchwała Nr VI/42/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice, dla której gmina jest organizatorem


Uchwała Nr VI / 42/ 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 kwietnia 2003 roku.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki

i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice, dla której Gmina

Ożarowice jest organizatorem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w związku z art. 53 ust.1

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr

121, poz. 591 z 1994r. z poźn. zm.)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

  1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, które składa się z :
  1. bilansu,
  2. rachunku zysku i strat,
  3. sprawozdania opisowego z działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury za 2002 rok.
  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2003 16:28:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie