Uchwała Nr VIII/75/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego marki ZUK na rzecz jednostki OSP w Cynkowie


Uchwała Nr VIII/ 76 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie zespołu urządzeń znajdujących się

w kotłowni po byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Wyrazić zgodę na zbycie w trybie przetargu ustnego ustalając cenę wywoławczą w kwocie 25.000,00 zł zespołu urządzeń znajdujących się w kotłowni po byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach, szczegółowo określonych w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę inż. Andrzeja Karusa.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 14:48:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie