Uchwała Nr X/95/2003 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Uchwała Nr X / 95 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie : utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki

Komunalnej w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 19 i art. 109 w związku z art. 117 ust. 1 i art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zmianami)-

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Tworzy się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2003 14:37:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie