Uchwała Nr VII/67/2003 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowe parkingu przy drodze krajowej nr 78 -grunty Saczów


Uchwała Nr VII / 67 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę parkingu przy drodze

krajowej nr 78

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) orazart.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć pod budowę parkingu niezabudowane nieruchomości gruntowe położone

w obrębie ewidencyjnym Sączów k.m. 6 o łącznej powierzchni 2,7073 ha sta-nowiące własność osób fizycznych, oznaczone jako działki :

nr 968/3 o pow. 0,1910 ha

nr 968/4 o pow. 0,1914 ha

nr 969 o pow. 0,1917 ha

nr 971 o pow. 0,1007 ha

nr 972 o pow. 0,3762 ha

nr 973 o pow. 0,6103 ha

nr 974 o pow. 0,2859 ha

nr 975 o pow. 0,2380 ha

nr 976 o pow. 0,3390 ha

nr 977 o pow. 0,0600 ha

nr 978 o pow. 0,0282 ha

nr 979 o pow. 0,0321 ha

nr 980 o pow. 0,0238 ha

nr 981/1 o pow. 0,0390 ha

za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 4,50 zł/m²

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomo-ści.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 15:54:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie