Uchwała Nr X/93/2003 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie


Uchwała Nr X/ 93 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie : wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Radzionków

w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej - Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Mło-

dzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, przy ul. Śródmiejskiej 12a.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 późn. zmianami),

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Burmistrza Miasta Rodzionków

projekt uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, przy ul. Śródmiejskiej 12a.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2003 14:31:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie