Uchwała Nr X/92/2003 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach


Uchwała Nr X / 92 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zmianami) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Rada Gminy Ożarowice po rozpoznaniu skargi Pani Wiesławy Szymocha na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną.

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej

o treści podjętej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2003 14:26:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie