Uchwała Nr VII/61/2003 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie zamiany gruntów


Uchwała Nr VII / 61 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

w sprawie : uchylenia Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie

zamiany gruntów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Uchylić w całości Uchwałę Nr IV/34/2003 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zamiany gruntów.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2003 16:47:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie