Uchwała Nr VIII/73/2003 w sprawie kontynuowania zadania inwestycyjnego z programu SAPARD


Uchwała Nr VIII/73/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie: kontynuowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Ożarowice przy udziale środków z programu SAPARD.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr XXXVIII/230/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie wyrażenia gotowości przystąpienia przez Gminę Ożarowice do specjalnego akcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

  1. Przystąpić do realizacji inwestycji p. n. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Tąpkowicach w obrębie ulic : Kopernika, Zwycięstwa i Armii
  2. Czerwonej i w Ożarowicach wzdłuż ulicy Topolowej do ul. Tarnogórskiej".

  3. Inwestycja będzie finansowana w Gminie Ożarowice przy współudziale środków z programu SAPARD. Całkowity koszt zadania wynosić będzie 1 639 778,56 zł

w tym :

- budżet gminy - 819 889,28 zł

- program SAPARD - 819 889,28 zł

§ 2.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do ujęcia zadania w uchwale budżetowej na 2004 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 15:48:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie