Uchwała Nr IX/88/2003 w sprawie zbycia w formie darowizny samochodu pożarniczego GBA-3,5/16 marki SKODA


Uchwała Nr IX / 88 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 października 2003 roku.

w sprawie : zbycie w formie darowizny samochodu pożarniczego GBA - 3,5/16

marki SKODA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Zbyć w formie aktu darowizny samochód pożarniczy GBA - 3,5/16 marki SKODA - nr rej. KAD 538 F - rok produkcji 1962 należący do OSP Celiny, zamortyzowany w całości i wycofany z eksploatacji, celem przeznaczenia go

do zbiorów technicznych Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑10‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  20‑10‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2003 14:15:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie