Uchwała Nr X/99/2003 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na poszerzenie ulicy Leśnej w Ossach


Uchwała Nr X/ 99 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na poszerzenie ulicy Leśnej w Ossach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć na poszerzenie ulicy Leśnej w Ossach niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym Ossy k.m. 1 o łącznej powierzchni 0,1335 ha stanowiące własność osób fizycznych, oznaczone jako działki :

nr 43/1 o pow. 0,0036 ha

nr 50/1 o pow. 0,0012 ha

nr 56/1 o pow. 0,0055 ha

nr 58/2 o pow. 0,0556 ha

nr 59/2 o pow. 0,0265 ha

nr 60/2 o pow. 0,0397 ha

nr 84/1 o pow. 0,0014 ha

za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 6,00 zł/m²

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 13:44:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie